Webová aplikace Digitální archiv města Brna obsahuje záznamy o archiváliích, jež jsou uloženy v péči našeho archivu, o archivních fondech a sbírkách, do nichž náležejí, a archivních pomůckách, které jsou badatelům k dispozici, a umožňuje vyhledávání v nich.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno písemným souhlasem Archivu města Brna a uvedením řádné citace.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Archivu města Brna (amb@brno.cz) a uvedením řádné citace.

Při používání portálu vademecum nejsou ukládány soubory cookies. Případné Cookies k analýze Google Analytics jsou vypnuty.

Souhlasím